wat is DVB-T

De wat is site verklaart moeilijke termen zoals DVB-T met gemakkelijke woorden.
mobirise.com

Maakt men gebruik van zendmasten op aarde, dan spreekt men van DVB-T(errestrial).
Door gebruik van digitale techniek is bij voldoende signaal de ontvangst prima. Ruis en reflecties komen (bijna) niet meer voor.

VIND ONS LEUK!

ZOEK

doorzoek de site :