wat is FOSS

De wat is site verklaart moeilijke termen zoals FOSS met gemakkelijke woorden.
mobirise.com

Free and Open Source Software: FOSS is een term voor twee overeenkomstige software ontwikkel modellen, t.w. vrije software en open bron software.

Opgelet : het is Free als in "vrij" en niet Free als in "gratis", bij vrije software draait het om vrijheden en niet zozeer om kosten.

Bij FOSS wordt aan de gebruikers het recht gegeven om de software naar eigen inzicht te gebruiken, aan te passen, te verbeteren en de broncode inclusief aanpassingen te verspreiden.

VIND ONS LEUK!

ZOEK

doorzoek de site :