podcast

Een podcast is een op het internet geplaatste uitzending die voorzien is van een code waardoor een computer het automatisch kan downloaden.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als internet

internet

Het internet is een verzameling van computernetwerken die aan elkaar gekoppeld zijn. De aan elkaar gekoppelde computer netwerken functioneren als transportmedium van de informatie die daarin is opgeslagen.Het internet is dus niet één welbepaald, architecturaal omschreven netwerk dat door een bepaalde persoon of instantie beheerd wordt, maar een ‘organisch’ supernetwerk dat ontstaan is door de… Meer lezen over internet

seo

SEO (Search Engine Optimization) is de kunst om bovenaan de resultatenlijst van zoeksites zoals Google, Yahoo en MSN te komen.Als mensen iets opzoeken via een zoekmachine dan kan er door middel van ZoekMachine Optimalisatie geprobeerd worden om een site zo hoog mogelijk op de resultatenpagina te krijgen, om zo de kans te vergroten om meer… Meer lezen over seo

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als internet

ajax

Ajax staat voor Asynchronous Javascript And XML en is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina’s waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven dergelijke pagina’s niet in hun geheel ververst te worden. Zo’n pagina is te vergelijken met een applicatie die in de browser draait.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als software

gordius

gordius  is de merknaam voor een reeks nieuwe, veelbelovende toestelletjes voor de aktieve muzikant.De GORDIUS Little Giant (LG) is een compact maar uiterst veelzijdig MIDI voetpedaal, in staat om elk MIDI-gestuurd apparaat aan te sturen (versterkers, multi-effect modules, synthesizers, sequencers, loop machines, enz.) Het bevat ook een USB connectie voor het aansturen van bv PC-gebaseerde sequencing,… Meer lezen over gordius

crm

crm staat voor Customer Relationship Managementhet is een nieuwe term voor een oude wijsheid : ken uw klanten ! Men verzamelt alle gegevens van klanten, en plaatst deze gegevens op één en dezelfde plaats (bvb: een centrale database), zodat alle diensten (verkoop, boekhouding, marketing) over dezelfde gegevens beschikken, en dat de ene dienst weet wat… Meer lezen over crm

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als software

vpn

vpn is de afkorting van Virtual Private Networkmet vpn kun je op een “veilige manier”, via het internet, met een gekende partner een verbinding maken, en dus langs deze weg bvb bestanden delen. Het is dan als het ware je eigenste “privee netwerkje” (private network), maar in feite is het geen apart netwerk, maar een… Meer lezen over vpn

ip

Ieder toestel dat op internet aangesloten is, krijgt een uniek identificatie nummer, men spreekt dan van het ip-nummer of ipadres van het toestel. Het ip is uniek en is opgebouwd als volgt : aaa.bbb.ccc.ddd, waarbij ieder van de 4 getallen kleiner of gelijk is dan 255.

software

De software is dat deel van de computer dat je niet kunt beetpakken en dat beslist hoe de computer zich gedraagt, het is dus in feite de verzamelnaam voor programma’s en bijbehorende bestanden die op een computer gebruikt worden.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als software