crm

crm staat voor Customer Relationship Management
het is een nieuwe term voor een oude wijsheid : ken uw klanten ! Men verzamelt alle gegevens van klanten, en plaatst deze gegevens op één en dezelfde plaats (bvb: een centrale database), zodat alle diensten (verkoop, boekhouding, marketing) over dezelfde gegevens beschikken, en dat de ene dienst weet wat de andere al gedaan heeft.