firewall

Een firewall beschermt je pc.
Het is een stuk software die je PC afschermt van het Internet door van alle gegevens, zowel binnenkomend als uitgaand, vast te stellen of het gestopt of doorgelaten moet worden. Door middel van een stel regels wordt er beslist wat wel en wat niet mag doorgelaten worden.