internet

Het internet is een verzameling van computernetwerken die aan elkaar gekoppeld zijn. De aan elkaar gekoppelde computer netwerken functioneren als transportmedium van de informatie die daarin is opgeslagen.
Het internet is dus niet één welbepaald, architecturaal omschreven netwerk dat door een bepaalde persoon of instantie beheerd wordt, maar een ‘organisch’ supernetwerk dat ontstaan is door de aaneenschakeling van reeds bestaande netwerken.
Op sommige van de computers die deel uitmaken van het Internet worden diensten aangeboden. Zo’n computer wordt ook een server genoemd. Voorbeelden van zulke diensten zijn onder andere: e-mail, www, nieuwsgroepen, FTP, …